Blog Architectuur

Architectuur lezingen | Architectuur onderwijs | Advies architectuur | CV Architectuur

Birgit Jürgenhake is gediplomeerd architecte, PhD.

Architectuur-algemeen | Birgit Jürgenhake

Mijn leven gaat over ruimte. Mijn passie is de ruimte, de stilte en de sfeer van de ruimte. Als architect ben ik al ruim dertig jaar werkzaam in het brede veld van ruimte. We hebben ruimte nodig om te leven en ons thuis te voelen. Het interesseert me hoe mensen zich ruimte toe-eigenen. De mens in onze gebouwde omgeving staat voor mij centraal.

De passie voor het lesgeven ontdekte ik tijdens mijn opleiding tot yoga-docente en het lesgeven heb ik nooit meer losgelaten. Inmiddels ben ik al twintig jaar nauw betrokken bij het onderwijs van diverse instellingen. Wat met enkele gastlezingen begon, ontwikkelde zich snel tot vaste betrekkingen. Sinds 2004 ontwikkel, coördineer en geef ik onderwijs aan de Faculteit voor Architectuur aan de TU Delft bij de leerstoel Architectuur & Woningbouw. Dat is de plek waar ik me inhoudelijk het meest thuis voel. De veranderingen in onze maatschappij vragen voortdurend om antwoorden voor het wonen.

Japanse architectuur | Birgit Jürgenhake

Tijdens mijn dissertatie over de gevelarchitectuur van het wonen onderzocht ik wie de gevel eigenlijk bepaalt: de architect, de overheid met haar wetgeving, de cultuur, de tijdgeest of de bewoner?

Een bijzondere fascinatie voor de Japanse ruimte en haar leegte trekt me steeds weer naar dat land. Inmiddels geef ik lezingen en themadagen over ruimte in de Japanse architectuur en verzorg een keer per jaar een architectuurreis door Japan via Labrys Reizen.

Op dit moment verzorg ik onderwijs en lezingen in het binnen- en soms ook in het buitenland over volgende thema’s:

Onderwijs - architectuur | Birgit Jürgenhake
  • Ontwerpen voor Wonen met Zorg
  • Naar een Inclusieve Samenleving
  • Antropologisch onderzoek in woonwijken
  • Overgangen tussen openbaar en privé
  • Humane Architectuur
  • Het Japanse Huis – traditie en moderne
  • De Machiya - een traditioneel huis in Japan
 Architectuur - lopend onderzoek | Birgit Jürgenhake

In de laatste jaren is mijn onderzoeksinteresse vooral de woonsituatie voor de zorgbehoevende ouderen in een inclusieve woonomgeving. Ik combineer methoden als observatie, interviews en aantekeningen met de methode van visuele waarneming voor onderzoek. Mijn onderzoek combineer ik met onderwijs. Ik ga samenwerkingen met o.a. architecten, antropologen, managers en medische vakkundige aan.

Lopend onderzoek:

  • Ontwerp van openbare ruimtes voor een gelukkig ouder worden. Een onderzoek voor Ontwerp&Overheid. Samenwerking van de TU Delft met de TU Eindhoven, Dr. Ir. Birgit Jürgenhake en Dr. Ir. I. Ossokina.
  • Elderly in Daily Life - A Pattern Language, Dr. Ir. Birgit Jürgenhake.
 Architectuur - lopend onderzoek | Birgit Jürgenhake

Mijn expertise ligt in de architectuur van het wonen. Ik geef graag advies aan externe partijen en ben als expert verbonden aan het Platform ZorgSaamWonen.

De woningen voor ouderen met en zonder zorgbehoefte ligt me zeer aan het hart. Ook het wonen voor ouderen met dementie is een focus in mijn werk. Hier heb ik veel ervaring door scholingen en eigen familieleden met dementie opgedaan.

Mijn wens is een inclusieve samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft in een prettige woonomgeving oud te worden en te blijven wonen, ook als zorg nodig is. Ik denk graag mee over de woonomgeving en de woning voor ouderen.

 Architectuur - lopend onderzoek | Birgit Jürgenhake

Ik ben geboren in Westfalen, Duitsland, en heb aan de Universiteit te Karlsruhe studeert met succesvolle afronding in 1988 (Karlsruhe Institut of Technology). Al 30 jaar woon ik in Nederland. Ik heb me ontwikkeld van praktiserend architect (Mecanoo, EEA, KCAP) tot docent en onderzoeker aan de TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment (vanaf 2004), docent Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO vanaf 2002) en adviserend architect.

Mijn passie is de ruimte, mijn focus is het wonen. Bijzonder leuk vind ik het coachen, adviseren en het enthousiasmeren van andere mensen voor onze gebouwde omgeving.

Ik begeleid afstudeerders, geef lezingen op diverse locaties en voor diverse instellingen, doe onderzoek waarover ik publiceer. Door een bijzondere fascinatie voor Japan ben ik daar meermaals geweest. In 2011 heb in een Machiya (een traditioneel woon-winkel huis) mogen wonen en daar onderzoek over gedaan. In 2017 heb ik een architectuurreis naar Japan ontwikkeld die een keer per jaar aangeboden wordt door Labrys reizen en door me begeleid wordt.

Mijn droom is een wereld waarin we met zorg voor elkaar leven en de mens centraal staat met ruimte voor elkaar en gebouwen als parels waar we graag zijn. Met mijn lezingen, onderzoek, onderwijs en advies wil ik daar een bijdrage aan leveren.

Download uitgebreide CV en publicatielijst:

Download CV

Download publicatielijst